Disclaimer en privacyverklaring

Het is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boog Belastingen de website, inclusief de inhoud daarvan, te gebruiken voor ander dan persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

Op alle diensten van Boog Belastingen zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze beperken uw rechten. De (nieuwe) algemene voorwaarden zijn deponeerd bij de Kamer van Koophandel op 1 januari 2020.  Een kopie kunt u ook door middel van de link hieronder downloaden.